PRIVACY & COOKIEBELEID

TRAVel Media ontwikkelt, beheert en exploiteert de volgende print magazines: TravMagazine, MICE Travel en Business Traveller. Daarnaast exploiteert TRAVel Media de websites:

Dit geldt ook voor de social media accounts (zoals via LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter etc), en Youtube kanalen etc.

Activiteiten
Al deze kanalen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Activiteiten’. Voor de websites www.travmagazine.nlwww.reismanagementclub.nl en www.travecademy.nl is gevraagd dat u zich inschrijft en een profiel aanmaakt. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie. Bij het afsluiten van een abonnement op een van bovengenoemde print titels, zullen wij u om uw NAW gegevens en een e-mailadres vragen (voor facturatie, indien van toepassing). Deze gegevens worden vastgelegd in ons systeem genaamd Filemaker en zijn daar beveiligd conform de huidige vereiste manieren. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die u aan TRAVel Media verstrekt bij het aangaan van een abonnement of informatie die wordt verstrekt bij uw gebruik van de TRAVel Media activiteiten en bij uw deelname aan prijsvragen, winacties en dergelijk. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites en diensten en producten van TRAVel Media via haar Activiteiten. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke gegevens TRAVel Media verzamelt, hoe TRAVel Media deze gegevens verkrijgt, voor welke doelen het dit doet, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt inroepen.

Persoonsgegevens
TRAVel Media behandelt de informatie die het over onze gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees verzamelt (hierna ‘persoonsgegevens’) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. TRAVel Media houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wetten en regelgeving, waaronder de AVG. TRAVel Media B.V., Arendstraat 33A, 1223 RE, Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Tevens heeft TRAVel Media B.V. een Verwerkersovereenkomst met haar drukkerij Senefelder Misset B.V. De Verwerkersovereenkomst voldoet aan de AVG.

Soorten gegevens en doel gegevensverwerking
TRAVel Media kan bij het aanbieden van zijn diensten persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Het kunnen ook gegevens zijn over interesses van de gebruikers van een of meer van de diensten van TRAVel Media, bijvoorbeeld omdat u hebt aangegeven wat uw interesses zijn of omdat TRAVel Media uw interesses heeft afgeleid van de manier waarop u van de (mobiele) websites (waaronder apps), diensten of producten gebruikmaakt. Het is ook mogelijk dat u TRAVel Media toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens, bijvoorbeeld koppelingen met sociale media. Deze koppelingen worden slechts gebruikt om het inloggen op een van onze websites te vermakkelijken maar nooit om u een persoonlijke aanbieding of andere commerciële boodschap te sturen. Verder worden er financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten bestelt op een website of als u een abonnement neemt (bv. TravMagazine vakblad), voor zover dat noodzakelijk is voor de betaling.

De servers van TRAVel Media kunnen ook automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan de betreffende (mobiele) website. Dit doen wij om reacties op website kunnen monitoren en te controleren of een reactie wel geplaatst wordt door een natuurlijk persoon.

De persoonsgegevens worden door TRAVel Media verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. De totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement;
 2. De administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de TRAVel Media-websites;
 3. Het plaatsen van user-generated content of anderszins het plaatsen van informatie en het uitwisselen daarvan – daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties;
 4. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische berichten;
 5. De deelname aan prijsvragen en soortgelijke (promotionele win-) acties;
 6. Het doen van gerichte aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail of door het tonen van een advertentie op een website of in een app, waarvan TRAVel Media vermoedt dat het uw interesse heeft op basis van de verwerkte gegevens. TRAVel Media kan in het kader van de optimalisatie van zijn aanbiedingen een profiel van u opstellen;
 7. Het voldoen aan wet- en regelgeving.
 8. Het kunnen uitvoeren van marktonderzoek en het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en het voor bepalen van de strategie van TRAVel Media.
 9. Het kunnen analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van de TRAVel Media (mobiele) websites en overige distributieplatforms en bijbehorende technologieën.

TRAVel Media bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden na vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door TRAVel Media worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van het gebruik van TRAVel Media-producten of -diensten.

Uw adresgegevens kunnen voorts voor het toesturen van gewonnen goederen bij o.a. winacties worden verstrekt aan geselecteerde derde partijen. Deze derde partijen kunnen uw gegevens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesses. Als u daarop geen prijs stelt, zal TRAVel Media uw gegevens op verzoek voor dat doel blokkeren.

Uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, kan TRAVel Media uitsluitend gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten indien u TRAVel Media daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven. Een voorbeeld hiervan is het bijsluiten van een brochure van derden bij het magazine TravMagazine of het toesturen van een digitale nieuwsbrief van derden aan u.

In bijzondere gevallen kan TRAVel Media zonder toestemming uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. Bijvoorbeeld om gehoor te geven aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het TRAVel Media-netwerk en de TRAVel Media-diensten te garanderen. TRAVel Media kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van TRAVel Media aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Met deze bewerkers zullen namens TRAVel Media overeenkomsten worden gesloten waarmee word vastgesteld dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen ter bescherming van deze gegevens, alsmede dit blijven controleren.

Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens 
TRAVel Media tracht te allen tijde de persoonsgegevens die het heeft verkregen correct te registeren. Bij de verwerking daarvan, of als gevolg van technische en andere omstandigheden, kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevensverzamelingen onvolledig worden.

Voor zover de AVG dit bepaalt, heeft u het recht de door TRAVel Media verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen.

U kunt ook doorgeven dat u er niet langer prijs op stelt dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden of dat deze worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen, of dat u niet langer informatie en aanbiedingen per e-mail of post wenst te ontvangen. In uw bericht dient u in elk geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Als uw verzoek niet helemaal duidelijk is, kan TRAVel Media vragen om nadere specificatie. Nadat uw verzoek is uitgevoerd, stuurt TRAVel Media u altijd een bevestigingsbericht. Indien u zich op een website van TRAVel Media heeft geregistreerd, geeft de betreffende website u altijd zelf de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelfstandig in te zien en te wijzigen of om deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Gebruik van cookies 
Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen.

TRAVel Media gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de TRAVel Media-activiteiten te bevorderen. U heeft de keuze om deze cookies te accepteren, dit bent u niet verplicht. Ook zonder cookies heeft u een bruikbare website. Aan de hand van cookies kunt u bijvoorbeeld op de websites van TRAVel Media worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. TRAVel Media gebruikt ook cookies om bij te houden welke producten u in uw winkelmandje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld vast te leggen (bijvoorbeeld taalkeuze).

Daarnaast gebruikt TRAVel Media Google Analytics cookies ook voor statistische doeleinden, voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de TRAVel Media activiteiten, teneinde de activiteiten en de daarop aangeboden diensten te kunnen verbeteren. De via Google Analytics verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Kijk voor meer informatie in het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van GoogleAnalytics.

Op de TRAVel Media websites en overige activiteiten kunnen ook knoppen opgenomen zijn om pagina’s of berichten te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en dergelijke. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door de betreffende sociale media platforms. Ook deze codes kunnen cookies plaatsen. Voor verdere informatie over het van toepassing zijnde privacy en cookiebeleid van deze sociale netwerken verwijzen wij u graag naar de (websites van de) betreffende sociale netwerken.

TRAVel Media kan cookies ook gebruiken – afhankelijk van de gegeven toestemming – om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet. Daarbij wordt gebruikgemaakt van ‘sessiecookies’ en de advertentiefuncties van Google Analytics Cookies; deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit.

Ook adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door derde partijen is het privacy- en cookiebeleid van die derde partijen van toepassing.

Het accepteren van cookies dient, indien gewenst, vooraf via een internetbrowser te worden ingeschakeld, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik ervan wordt verleend. Het niet-inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de TRAVel Media activiteiten enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Websites/webpagina’s van derden
De websites van TRAVel Media bevatten (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze zijn opgenomen door TRAVel Media, is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en voor het gebruiksgemak; zij zijn te goeder trouw geselecteerd. TRAVel Media heeft geen zeggenschap over, invloed op of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s, en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. TRAVel Media verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Beveiliging
TRAVel Media heeft – met optimaal gebruik van de technologie die daartoe nu voorhanden is – adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo worden alle inloggegevens beveiligd opgeslagen. Alle TRAVel Media-websites zijn daarnaast beveiligd tegen misbruik. Zo zijn de servers waarop onze website en gebruikersgegevens beveiligde met de laatste technieken, zijn al onze websites tevens https en onze databases beveiligd marktconform.

Wijzigingen
TRAVel Media behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in zijn privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te controleren of er nog wijzigingen zijn.

Vragen, inzage in uw gegevens, wijzigingen doorgeven of verzamelen van gegevens staken

 • Voor vragen over ons privacy- en cookiebeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen
 • U kunt een eerder verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens altijd weer intrekken
 • U kunt TRAVel Media ook om inzage vragen in uw persoonsgegevens en verzoeken deze te wijzigen en/of te corrigeren
 • U kunt TRAVel Media ook vragen het verzamelen van uw persoonsgegevens te staken en/of verzamelde gegevens te verwijderen.
 • U kunt TRAVel Media vragen om uw gegevens niet langer met derden te delen of niet langer nieuwsbrieven en/of gerichte aanbiedingen (van derden) te ontvangen.

In alle gevallen kunt u uw brief sturen aan:

TRAVel Media B.V.
Arendstraat 33A
1223 RE Hilversum

Of u kunt een e-mail sturen aan: info@travmedia.nl onder vermelding van ‘privacy’.

Mis niets en schrijf je hier in op onze nieuwsbrief!